Tillbaks till Hembygdsrunda Andrens stuga Älaanele Busenkiss Folkets hus Skyttepaviljongen Löparns Röa leet Tegelbruket Sockencentrum Kalle i Dalen Ångbåtsbryggan Kyrkstigen Stationen byn Tre hus

Om du klickar på något av namnen på platsen för informationstavlan, så får du upp bilderna och texten på tavlan.