Till kartsidan

Kyrkstigen

Angelstads  Kyrkväg  står det på det här gamla vykortet men jag har aldrig hört något annat namn på den än Kyrkstigen. Och gammal är den, vår kyrka är ju 800 år gammal så det finns anledning att anta att Kyrkstigen har ungefär samma ålder. Den lär ha gått från byarna Djurarp och Ularp, förbi Söderala, Sundhem  och Angelstad Jakobsgård (Campinas)  genom Prästaängarna  fram till Angelstad  kyrka. Stigen var en Allmänning som i slutet av förra seklet vid en Lantmäteri-förrättning fördelades på intilliggande fastigheter. Även jag fick en remsa vid gränsen mot Ekeberg.  Kyrkstigen har också  varit skolväg  i många år. Jag minns från min skoltid i början av 1940 talet när man vandrade till skolan på Kyrkstigen från Kullabäcken till skolan genom de natursköna Prästaängarna  med blommande Ängsbollar och Nyckelblomster som vi pyntade lärarinnans kateder med vid examen.

Till just denna kvarvarande del av den gamla Kyrkstigen finns också slutfasen i en känd  legend knuten. Det är legenden om den skotske riddersmannen Ebbe Skammelsons sista vandring här på Jorden.

Legenden från 1400-talet handlar i korthet om ett illdåd Ebbe Skammelson  begick på gården Tiraholm vid sjön Bolmens västsida. För detta brott dömdes han att slagen i bojor ensam vistas ett dygn på var och en av sjön Bolmens 365 öar. När detta var fullgjort steg han iland vid Sjövik på sjöns östsida och vandrade upp till Angelstad Jakobsgård (Campinas) där han övernattade i höet. På morgonen efter kände han att slutet nalkades och bad byafolket följa honom på Kyrkstigen upp till kyrkan. Där steg han upp på en stor flat sten och bojorna föll då av honom och Ebbe yttrade: ”Är jag värd att vila i helgad jord, så sker det” och därpå föll han död ner. Han begravdes under en gångstig i icke helgad jord varpå  Ringmuren  rasade så att man slutligen fick flytta Ringmuren utanför Ebbes grav. Av bojorna smiddes tre kors och uppsattes på kyrkans tak. Den stora flata sten som enligt legenden Ebbe avled på ligger fortfarande vid Sakristian på kyrkans nordvägg.  På den kan man fortfarande se ett stort fotavtryck och andra ristningar.