Till kartsidan

                   Sockencentrum i Angelstad

Kyrkan mitt i byn brukade man säga förr och det stämmer för vår gamla kyrka också. Men det var inte bara kyrkan utan så småningom också sockenstugan och skolan som bildade socknens centrum. Och fram till 1873 års utgång , då kronobrevbäringen med lösväska upphörde, delades också posten ut här.       

Vår gamla medeltidskyrka är byggd runt sekelskiftet 1100 - 1200 och alltså 800 år gammal. Den är och förblir vår sockens främsta byggnad. När den byggdes gällde Tiohärads lagsagas kyrkobalk i vår bygd och den stadgade att det var de jordägande böndernas uppgift att bygga kyrka och Prästgård och också släppa till mark för prästen att leva av.

 Klockstapeln lär vara en av de vackraste i Växjö stift och är i sin nuvarande utformning från år 1760. Men den är äldre än så, den äldsta klockan, Storklockan, är gjuten år 1609 av mäster Jens Rasmusen, då häradsprosten Jonas Rothovius var kyrkoherde i Angelstad. Hans namn finns ingjutet i klockans malm. Jonas och hans tvillingbroder Isak föddes på ett litet torp i Hedenstorp vid stranden av Rotasjö och slutade båda som biskopar, Jonas i Kalmar och Isak i Åbo. Minnessten finns på kyrkplanen.

Den äldsta gravstenen på kyrkogården är från 1604 över häradsprosten Petrus Magni. Andra kända personer som vilar på Angelstads kyrkogård är skriftställaren Karl Williams som skrev ”Flickorna i Småland” och sångaren Harry Brandelius.

I samband med utvidgning av kykogården år1863 avstyckade lantmätare Modé ut en tomt där sedan Angelstads sockenstuga byggdes. Den blev lokal för kyrko och kommunalstämmor men också Angelstad socken första fasta skola. Dittills var det fyra ambulerande skolrotar med endast en lärare för alla. Den skolstadga som gällde från 1842 och stadgade att det skulle finnas fasta skolor i varje socken vann inte gehör i Angelstad förrän i mitten av 1860-talet och det var då Sockenstugan som gällde. Den blev Angelstads kyrkskola. Det var ju kyrkan som var huvudman för skolan på den tiden. Men omkring 1918 byggdes nytt skolhus med två skolsalar, allt av Angelstadstegel. Från den 1 juli 1919 blev den heltidsläsande folkskola. Därefter har utvecklingen gått vidare och skolan har byggts ut flera gånger och är sedan länge en kommunal angelägenhet. Den är numera grund och mellanstadieskola med stort upptagningsområde.